Eski Hükümlü ve Engellilere Hibe Desteği

EKONOMİ (İHA) - İhlas Haber Ajansı | 04.07.2021 - 15:48, Güncelleme: 04.07.2021 - 15:48 6758+ kez okundu.
 

Eski Hükümlü ve Engellilere Hibe Desteği

Aksaray’da eski hükümlü ve engelliler için hibe desteği yapılacak.
 Projeyle ilgili ayrıntılı açıklama yapan KOSGEB il müdürlüğün açıklamasında,” İlimizde, Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile kurum ve kuruluşların iş birlikteliğinde, dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli ve eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza yönelik olarak bugüne kadar 266 vatandaşımız hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Böylece, Aksaray ilimizde farklı sektörlerde iş yerlerini kurup kendi işlerinin patronu olarak iş gücü piyasası içerisinde yer aldılar.  Engelli ve Eski Hükümlü Statüsündeki Vatandaşlarımıza Yönelik 2021/3. Dönem Kendi İşini Kurma Desteği Başvuruları alınmaya başlamıştır. Bu doğrultuda engelli statüsündeki vatandaşlarımıza 65.000 TL' ye kadar, eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği sağlanabilecektir. Proje başvuruları 12 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.  a) İŞKUR'a engelli kaydı olmak,  b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az 40'ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,  c) 18 yaşını tamamlamış olmak,  d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,  e) İŞKUR'a herhangi bir borcu bulunmamak,  f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),  g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,  i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,  j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,  k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)  l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır).  SON MÜRACAAT TARİHİ: 12 TEMMUZ 2021 Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.  a) İŞKUR'a eski hükümlü kaydı olmak,  b) 18 yaşını tamamlamış olmak, c) Eski hükümlü olmak,  d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),  f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,  g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,  h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,  i) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, j) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)  k) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır)  Engelli statüsündeki vatandaşlarımıza yönelik hibe desteğinde Proje başvuruları, 12 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden 30 Temmuz 2021 tarihine kadar tekrar gönderilebilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir. Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi” nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir. Detaylı bilgi için 0 382 213 50 92 numaralı telefona ulaşılabileceği gibi, ayrıca https://www.iskur.gov.tr/duyurular/2021-3-donemine-iliskin-proje-basvurulari-basladi/ internet adresinden de detaylı bilgi edinilebilir. Haber Merkezi
Aksaray’da eski hükümlü ve engelliler için hibe desteği yapılacak.
 Projeyle ilgili ayrıntılı açıklama yapan KOSGEB il müdürlüğün açıklamasında,” İlimizde, Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile kurum ve kuruluşların iş birlikteliğinde, dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli ve eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza yönelik olarak bugüne kadar 266 vatandaşımız hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Böylece, Aksaray ilimizde farklı sektörlerde iş yerlerini kurup kendi işlerinin patronu olarak iş gücü piyasası içerisinde yer aldılar.  Engelli ve Eski Hükümlü Statüsündeki Vatandaşlarımıza Yönelik 2021/3. Dönem Kendi İşini Kurma Desteği Başvuruları alınmaya başlamıştır. Bu doğrultuda engelli statüsündeki vatandaşlarımıza 65.000 TL' ye kadar, eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği sağlanabilecektir. Proje başvuruları 12 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir. 
a) İŞKUR'a engelli kaydı olmak,  b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az 40'ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,  c) 18 yaşını tamamlamış olmak,  d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,  e) İŞKUR'a herhangi bir borcu bulunmamak,  f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),  g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,  i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,  j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, 
k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)  l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır). 
SON MÜRACAAT TARİHİ: 12 TEMMUZ 2021
Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir. 
a) İŞKUR'a eski hükümlü kaydı olmak,  b) 18 yaşını tamamlamış olmak, c) Eski hükümlü olmak,  d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), 
f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,  g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,  h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,  i) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, j) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.) 
k) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır) 
Engelli statüsündeki vatandaşlarımıza yönelik hibe desteğinde Proje başvuruları, 12 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden 30 Temmuz 2021 tarihine kadar tekrar gönderilebilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.
Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi” nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.
Detaylı bilgi için 0 382 213 50 92 numaralı telefona ulaşılabileceği gibi, ayrıca https://www.iskur.gov.tr/duyurular/2021-3-donemine-iliskin-proje-basvurulari-basladi/ internet adresinden de detaylı bilgi edinilebilir. Haber Merkezi
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve eskilgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
Adana escort Ankara escort izmir escort aliağa escort balçova escort bayındır escort bayraklı escort bergama escort beydağ escort bornova escort buca escort çeşme escort çiğli escort dikili escort foça escort gaziemir escort güzelbahçe escort karabağlar escort karaburun escort karşıyaka escort kemalpaşa escort kiraz escort kınık escort konak escort menderes escort menemen escort narlıdere escort ödemiş escort seferihisar escort selçuk escort tire escort torbalı escort urla escort bostanlı escort mavişehir escort alsancak escort üçyol escort bursa escort altınşehir escort gemlik escort görükle escort gürsu escort inegöl escort kestel escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort soğanlı escort yıldırım escort antalya escort akseki escort aksu escort belek escort demre escort döşemealtı escort elmalı escort finike escort gazipaşa escort gündoğmuş escort ibradı escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort manavgat escort muratpaşa escort serik escort alanya escort Eskişehir escort Gaziantep escort İstanbul escort Nişantaşı escort Şerifali escort Maltepe escort Sancaktepe escort Eyüpsultan escort Şişli escort Kayaşehir escort Büyükçekmece escort Beşiktaş escort Mecidiyeköy escort Zeytinburnu escort Sarıyer escort Bayrampaşa escort Fulya escort Beyoğlu escort Başakşehir escort Tuzla escort Beylikdüzü escort Pendik escort Bağcılar escort Ümraniye escort Üsküdar escort Esenyurt escort Küçükçekmece escort Esenler escort Güngören escort Kurtköy escort Bahçelievler escort Sultanbeyli escort Ataşehir escort Kağıthane escort Fatih escort Çekmeköy escort Çatalca escort Bakırköy escort Kadıköy escort Avcılar escort Beykoz escort Kartal escort şirinevler escort Kayseri escort Kocaeli escort Gebze escort İzmit escort Malatya escort Manisa escort Mersin escort Muğla escort Bodrum escort Milas escort Dalaman escort Marmaris escort Fethiye escort Datça escort Samsun escort Atakum escort İlkadım escort Aydın escort Bolu escort Denizli escort Diyarbakır escort Düzce escort Konya escort Kütahya escort Sakarya escort