Sitenin sağında bir giydirme reklam
GENEL (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 05.08.2021 - 09:12, Güncelleme: 05.08.2021 - 09:12

Bu Fırsatı Kaçırmayın

 

Bu Fırsatı Kaçırmayın

Getirilen 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile vatandaşların,
Getirilen 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile vatandaşların, SGK, Gelir İdaresi ve Belediye borçları yapılandırılıyor. Koronavirüs salgının, ülke ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından etkilenmesini en aza indirmek, kamu finansal dengesini korumak ve sürdürülebilir kılmak adına TBMM tarafından kabul edilen 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile vatandaşlarımıza yeni imkânlar getirilmiştir.9 Haziran 2021 tarihinde 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bazı alacaklarının yapılandırılması ile ilgili hükümler yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında vatandaşlarımız, gerek Aksaray İl Müdürlüğümüze bizzat gelerek, gerekse e-Devlet aracılığı ile yapılandırma başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Yapılandırma kapsamında; Sigorta primleri, Genel sağlık sigortası primleri,İşsizlik sigortası primleri, İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48. maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, 30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer'ileri,  5510/ Ek 5, Ek 6. maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takibi ve tahsili yapılan damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi, alacakları bulunmaktadır. Bu bağlamda vatandaşlarımızın 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gerçekleştirecekleri başvurular değerlendirilecek ve şartları sağlıyor olmaları durumunda Kurumumuza olan borçları için işlemiş bulunan gecikme zammı ve gecikme faizi tutarları silinerek bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden yeniden hesaplama yapılacaktır. Peşin ödeme yapılması durumunda Yİ-ÜFE tutarının 90'ı, iki taksit halinde ödeme yapılması durumunda ise 50'si silinecektir. Bunun yanında vatandaşlarımız dilerlerse 6, 9, 12 ve 18 olmak üzere dört farklı taksit seçeneği ile de ödeme  gerçekleştirebileceklerdir. Genel Sağlık Sigortası prim borçları için daha evvel hiç gelir testi yaptırmamış olan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilirler.  Vatandaşlarımızın hane gelirlerinin asgari ücretin 1/3'ünden daha düşük olması durumunda GSS prim borçları silinebilecektir. Aksi durumda tahakkuk etmiş olan prim borçlarını ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar  ödeyebileceklerdir. Yapılandırmaya başvuruda bulunmuş olan vatandaşlarımızın ilk taksit ödemelerini ve ihya ödemelerini yapabilecekleri son gün 1 Kasım 2021 tarihi olarak, ikinci taksit ödemelerini yapabilecekleri son gün ise 31 Aralık 2021 tarihi olarak belirlenmiştir.  Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), binlerce vatandaşın SGK, BAĞKUR prim borçları, KYK kredi borçları başta olmak üzere birçok vergi borcunun yapılandırılmasının önünü açtı.  Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi borcu yapılandırma başvurusu 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek. 7256 Sayılı Kanun çerçevesinde belediyeye olan emlak, su ve ÇTV borçlarına da yapılandırma geldi. Yapılandırmaların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar E-devletten yapılabileceği öğrenildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), binlerce vatandaşın SGK, BAĞKUR prim borçları, KYK kredi borçları başta olmak üzere birçok vergi borcunun yapılandırılmasının önünü açtı.  Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi borcu yapılandırma başvurusu 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek. 7256 Sayılı Kanun çerçevesinde belediyeye olan emlak, su ve ÇTV borçlarına da yapılandırma geldi. Eskil Belediyesi muhasebe biriminden  yapılan açıklamada, vatandaşların başvurmaları durumunda borçlarında yapılandırmaya gidileceği beyan edildi.
Getirilen 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile vatandaşların,

Getirilen 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile vatandaşların, SGK, Gelir İdaresi ve Belediye borçları yapılandırılıyor. Koronavirüs salgının, ülke ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından etkilenmesini en aza indirmek, kamu finansal dengesini korumak ve sürdürülebilir kılmak adına TBMM tarafından kabul edilen 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile vatandaşlarımıza yeni imkânlar getirilmiştir.9 Haziran 2021 tarihinde 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bazı alacaklarının yapılandırılması ile ilgili hükümler yürürlüğe girmiştir.
Yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında vatandaşlarımız, gerek Aksaray İl Müdürlüğümüze bizzat gelerek, gerekse e-Devlet aracılığı ile yapılandırma başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Yapılandırma kapsamında;
Sigorta primleri, Genel sağlık sigortası primleri,İşsizlik sigortası primleri, İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48. maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, 30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer'ileri,
 5510/ Ek 5, Ek 6. maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takibi ve tahsili yapılan damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi, alacakları bulunmaktadır. Bu bağlamda vatandaşlarımızın 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gerçekleştirecekleri başvurular değerlendirilecek ve şartları sağlıyor olmaları durumunda Kurumumuza olan borçları için işlemiş bulunan gecikme zammı ve gecikme faizi tutarları silinerek bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden yeniden hesaplama yapılacaktır. Peşin ödeme yapılması durumunda Yİ-ÜFE tutarının 90'ı, iki taksit halinde ödeme yapılması durumunda ise 50'si silinecektir. Bunun yanında vatandaşlarımız dilerlerse 6, 9, 12 ve 18 olmak üzere dört farklı taksit seçeneği ile de ödeme
 gerçekleştirebileceklerdir. Genel Sağlık Sigortası prim borçları için daha evvel hiç gelir testi yaptırmamış olan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilirler. 
Vatandaşlarımızın hane gelirlerinin asgari ücretin 1/3'ünden daha düşük olması durumunda GSS prim borçları silinebilecektir. Aksi durumda tahakkuk etmiş olan prim borçlarını ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar
 ödeyebileceklerdir.
Yapılandırmaya başvuruda bulunmuş olan vatandaşlarımızın ilk taksit ödemelerini ve ihya ödemelerini yapabilecekleri son gün 1 Kasım 2021 tarihi olarak, ikinci taksit ödemelerini
yapabilecekleri son gün ise 31 Aralık 2021 tarihi olarak belirlenmiştir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), binlerce vatandaşın SGK, BAĞKUR prim borçları, KYK kredi borçları başta olmak üzere birçok vergi borcunun yapılandırılmasının önünü açtı. 

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi borcu yapılandırma başvurusu 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek.
7256 Sayılı Kanun çerçevesinde belediyeye olan emlak, su ve ÇTV borçlarına da yapılandırma geldi. Yapılandırmaların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar E-devletten yapılabileceği öğrenildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), binlerce vatandaşın SGK, BAĞKUR prim borçları, KYK kredi borçları başta olmak üzere birçok vergi borcunun yapılandırılmasının önünü açtı. 
Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi borcu yapılandırma başvurusu 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek.
7256 Sayılı Kanun çerçevesinde belediyeye olan emlak, su ve ÇTV borçlarına da yapılandırma geldi. Eskil Belediyesi muhasebe biriminden  yapılan açıklamada, vatandaşların başvurmaları durumunda borçlarında yapılandırmaya gidileceği beyan edildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve eskilgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.