Sitenin sağında bir giydirme reklam
ESKİL (HY) - Hilmi Yol | Haber Girişi: 24.02.2022 - 09:29, Güncelleme: 24.02.2022 - 13:34

Tartışmalara Konu Olan ÖÇK

 

Tartışmalara Konu Olan ÖÇK

Eskil Tuzgölü Organize Sanayi Bölgesinin kararının alınmasının ardından, yeri konusunda tartışmalar sürüyor.
 Bazı sosyal medya kullanıcıları, Eskil Tosun makasına yapılmasının iyi olacağını ifade ederken, yetkililer Tosun makasına yapılmama nedenini her platformda açıklıyorlar. Katrancı köyü muhtarlığı OSB’nin yerine itiraz ederken, köyün büyük kısmının itiraz etmediği ve Osb’nin bölgeye çok katkı sağlayacağını söylüyorlar. Bazı Katrancı köylü sosyal medya kullanıcıları yorumlarında, amacın köy alanını korumak değil farklı olduğunu ifade ettiler. Yapılacak OSB’nin bölgeye ciddi ekonomik katkı sağlayacağını ifade eden vatandaşlar, “ İlçemize bir OSB yapılıyor. Bölgemizde birkaç kişi buna itiraz ediyor. Neymiş mera alanı yok olacak, koyun otlatacak yer kalmıyormuş. Kimseyi kandırmayın. Allah aşkına OSB’nin yapılacağı alanda doğru dürüst bir otmu bitiyor. Herkez görüyor. Kangal dikeninden başka bir şeyin bittiği yok. Üstelik bölgemizde o kadar küçükbaş hayvan yok. Hadi küçükbaş hayvanı olanlar bir şekilde geçiniyor. Küçükbaş hayvanı, tarlası olmayan gençlerimiz ne yapsın. Hiç değilse memleketlerinde kalırlar. Çalışacaksa kendi memleketlerinde çalışırlar. Lütfen şu kısır çekişmeyi bırakın. O kadar millet mera alanları işgal ederken tepki gösterseydiniz. Biz böyle birbirimizle iddia ederken elimizde ki de gidecek. Neymiş bölgeye toz duman gelirmiş. Ya inanılır gibi değil, o kadar il, ilçe toz dumandan olumsuz etkilenmiyor, bizim bölgemiz olumsuz etkilenecek. Lütfen biran önce bu gereksiz itirazları bırakıp yolumuza bakalım” dediler. Yetkililer En Büyük Sorun ÖÇK ve Zon Alanları Yapılacak olan Tuzgölü Organize  Sanayi Bölgesi’nin ilçemizin ilçe oluşundan sonra  ikinci büyük hizmet olduğunu ifade eden Eskil Belediye başkanı Necati Belgemen açıklamasında, “ Verilen uzun uğraşlar sonucunda bölgemize OSB kazandırıldı. Sanayi, Tarım ve hayvancılık kadar çok çok önemli bir şey. Bir çok kişi sosyal medyada yazmış, “Tosun yolu olsaydı, Yazır yaylasının arkası olsaydı” diye. Elbet herkesin görüşüne saygı duyacağız. Ama vatandaşımız şundan emin olsun ki biz Tosun makasının olmasını çok istedik. Defalarca sunduk. Fakat bölgemizde Özel Çevre Koruma alanı diye bir uygulama var. Üstelik bahsi geçen alan  ÖÇK’nın A zonu olan bir nokta. A zonuna kesinlikle yapılaşma izni verilmiyor. Lütfen az bir zaman ayırıp bu ÖÇK ve Hassas zon alanlarını bir araştırsanız. Mevcutta yapılacak alan zon alanlarının dışındadır. İnanın ki tüm yetkililer çok çok iyi çalışarak değerlendirmeler sonucu söz konusu alan belirlendi. Hiç kimse göz göre göre ilçeye yakın alan dururken başka bir alana OSB’yi vermez. Ama iki şansımız vardı. Ya OSBYi alacaktık, yada vaz geçecektik. Eğer biz bugün OSB’yi almayı tercih etmezsek, Eskil halkına ihanet etmiş olurduk. Çünkü gelecekte bölgemiz için sanayi kaçınılmaz olacaktır. Bu bir fırsattır. Kaçırırsak bir daha asla geri gelmeyecektir. Yeri konusunda valilik, belediyemiz, kaymakamlık, siyasiler çok uğraştık. Ama ÖÇK uygulaması izin vermedi. Beni üzen taraf, Sultanhanı ilçesine OSB açıklandığı zaman bize sosyal medyadan kızan kesim, Eskil’in OSB’si açıklandı bize yine kızıyorlar. O zaman “Eskil’e yapılsın da neresi olursa olsun” diyenler, şimdi “niye buraya yapılıyor” diyor. İnşallah ilçemiz için çok iyi olacaktır. Biz gelip geçiciyiz. Bakın Eskil ilçe oldu zararı mı oldu?, Başka hizmetler yapıldı zararı mı oldu? Hiçbir hizmetin zararı olmaz” dedi.  Neden Tuzgölü Bölgesi Özel Çevre Koruma Alanı İlan Edildi ? Anayasımızın 90. maddesine göre, usulüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası sözleşmeler kanun hükmündedir. Buna göre Türkiye, AB üyelik sürecinde taraf olduğu AB Su Çerçeve Yönetmeliği kapsamında su sistemlerini (nehir, göl, deniz kıyıları ve yeraltı suları vb.) korumak ve su ekosistemlerini iyileştirmek amacıyla gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bunun yanında Ramsar Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, özellikle su kuşlarının yaşama ve üreme alanları için büyük öneme sahip sulak alanların korunmasını taahhüt etmiştir. Ayrıca Bern Sözleşmesi’ne göre Türkiye, yabani flora ve faunayı ve bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmekle yükümlüdür. Ramsar, Bern ve diğer uluslararası sözleşmelere göre A Sınıfı Sulak Alan, Önemli Bitki Alanı, Önemli Doğa Alanı, Önemli Kuş Alanı statüsüne sahip Tuz Gölü ve çevresine ilişkin yapılan çevre yönetim planı çalışmalarının hukuki altyapısı, hem kanunlara hem de uluslararası sözleşmelere dayanmaktadır. Bu nedenlerle Tuzgölü bölgesi Özel Çevre Koruma alanı kapsamına alınmıştır. ÖÇK’da Farklı Zonlar Nedir? Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan ve Bakanlıkça düzenlenen planlarda özel işaretlerle gösterilen, niteliğine göre tespit edilen tedbirlerle zaman, mekan ve faaliyet türleri açısından çok kısıtlı kullanımlara izin verilen ve gerekli sayı ve nitelikte özel personel tarafından kontrol edilen doğal rezerv alanıdır. Söz konusu plan önerisinde zonlama çalışmalarında belirlenen A (tam koruma altındaki zonlar), B (çevre koruma amaçlarına uygun bilimsel araştırma nın yapılabileceği, balıkçılık ve kuş gözlemciliğine izin verilebilen alanlar), C (kültürel ve estetik değerleri nedeniyle bütün faaliyetler izin verilen alanlar) geri kalan alanlar ise yapılaşmaya izin verilen alanlardır.
Eskil Tuzgölü Organize Sanayi Bölgesinin kararının alınmasının ardından, yeri konusunda tartışmalar sürüyor.

 Bazı sosyal medya kullanıcıları, Eskil Tosun makasına yapılmasının iyi olacağını ifade ederken, yetkililer Tosun makasına yapılmama nedenini her platformda açıklıyorlar. Katrancı köyü muhtarlığı OSB’nin yerine itiraz ederken, köyün büyük kısmının itiraz etmediği ve Osb’nin bölgeye çok katkı sağlayacağını söylüyorlar. Bazı Katrancı köylü sosyal medya kullanıcıları yorumlarında, amacın köy alanını korumak değil farklı olduğunu ifade ettiler.

Yapılacak OSB’nin bölgeye ciddi ekonomik katkı sağlayacağını ifade eden vatandaşlar, “ İlçemize bir OSB yapılıyor. Bölgemizde birkaç kişi buna itiraz ediyor. Neymiş mera alanı yok olacak, koyun otlatacak yer kalmıyormuş. Kimseyi kandırmayın. Allah aşkına OSB’nin yapılacağı alanda doğru dürüst bir otmu bitiyor. Herkez görüyor. Kangal dikeninden başka bir şeyin bittiği yok. Üstelik bölgemizde o kadar küçükbaş hayvan yok. Hadi küçükbaş hayvanı olanlar bir şekilde geçiniyor. Küçükbaş hayvanı, tarlası olmayan gençlerimiz ne yapsın. Hiç değilse memleketlerinde kalırlar. Çalışacaksa kendi memleketlerinde çalışırlar. Lütfen şu kısır çekişmeyi bırakın. O kadar millet mera alanları işgal ederken tepki gösterseydiniz. Biz böyle birbirimizle iddia ederken elimizde ki de gidecek. Neymiş bölgeye toz duman gelirmiş. Ya inanılır gibi değil, o kadar il, ilçe toz dumandan olumsuz etkilenmiyor, bizim bölgemiz olumsuz etkilenecek. Lütfen biran önce bu gereksiz itirazları bırakıp yolumuza bakalım” dediler.

Yetkililer En Büyük Sorun ÖÇK ve Zon Alanları

Yapılacak olan Tuzgölü Organize  Sanayi Bölgesi’nin ilçemizin ilçe oluşundan sonra  ikinci büyük hizmet olduğunu ifade eden Eskil Belediye başkanı Necati Belgemen açıklamasında, “ Verilen uzun uğraşlar sonucunda bölgemize OSB kazandırıldı. Sanayi, Tarım ve hayvancılık kadar çok çok önemli bir şey. Bir çok kişi sosyal medyada yazmış, “Tosun yolu olsaydı, Yazır yaylasının arkası olsaydı” diye. Elbet herkesin görüşüne saygı duyacağız. Ama vatandaşımız şundan emin olsun ki biz Tosun makasının olmasını çok istedik. Defalarca sunduk. Fakat bölgemizde Özel Çevre Koruma alanı diye bir uygulama var. Üstelik bahsi geçen alan  ÖÇK’nın A zonu olan bir nokta. A zonuna kesinlikle yapılaşma izni verilmiyor. Lütfen az bir zaman ayırıp bu ÖÇK ve Hassas zon alanlarını bir araştırsanız. Mevcutta yapılacak alan zon alanlarının dışındadır. İnanın ki tüm yetkililer çok çok iyi çalışarak değerlendirmeler sonucu söz konusu alan belirlendi. Hiç kimse göz göre göre ilçeye yakın alan dururken başka bir alana OSB’yi vermez. Ama iki şansımız vardı. Ya OSBYi alacaktık, yada vaz geçecektik. Eğer biz bugün OSB’yi almayı tercih etmezsek, Eskil halkına ihanet etmiş olurduk. Çünkü gelecekte bölgemiz için sanayi kaçınılmaz olacaktır. Bu bir fırsattır. Kaçırırsak bir daha asla geri gelmeyecektir. Yeri konusunda valilik, belediyemiz, kaymakamlık, siyasiler çok uğraştık. Ama ÖÇK uygulaması izin vermedi. Beni üzen taraf, Sultanhanı ilçesine OSB açıklandığı zaman bize sosyal medyadan kızan kesim, Eskil’in OSB’si açıklandı bize yine kızıyorlar. O zaman “Eskil’e yapılsın da neresi olursa olsun” diyenler, şimdi “niye buraya yapılıyor” diyor. İnşallah ilçemiz için çok iyi olacaktır. Biz gelip geçiciyiz. Bakın Eskil ilçe oldu zararı mı oldu?, Başka hizmetler yapıldı zararı mı oldu? Hiçbir hizmetin zararı olmaz” dedi. 

Neden Tuzgölü Bölgesi Özel Çevre Koruma Alanı İlan Edildi ?

Anayasımızın 90. maddesine göre, usulüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası sözleşmeler kanun hükmündedir. Buna göre Türkiye, AB üyelik sürecinde taraf olduğu AB Su Çerçeve Yönetmeliği kapsamında su sistemlerini (nehir, göl, deniz kıyıları ve yeraltı suları vb.) korumak ve su ekosistemlerini iyileştirmek amacıyla gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bunun yanında Ramsar Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, özellikle su kuşlarının yaşama ve üreme alanları için büyük öneme sahip sulak alanların korunmasını taahhüt etmiştir. Ayrıca Bern Sözleşmesi’ne göre Türkiye, yabani flora ve faunayı ve bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmekle yükümlüdür. Ramsar, Bern ve diğer uluslararası sözleşmelere göre A Sınıfı Sulak Alan, Önemli Bitki Alanı, Önemli Doğa Alanı, Önemli Kuş Alanı statüsüne sahip Tuz Gölü ve çevresine ilişkin yapılan çevre yönetim planı çalışmalarının hukuki altyapısı, hem kanunlara hem de uluslararası sözleşmelere dayanmaktadır. Bu nedenlerle Tuzgölü bölgesi Özel Çevre Koruma alanı kapsamına alınmıştır.

ÖÇK’da Farklı Zonlar Nedir?

Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan ve Bakanlıkça düzenlenen planlarda özel işaretlerle gösterilen, niteliğine göre tespit edilen tedbirlerle zaman, mekan ve faaliyet türleri açısından çok kısıtlı kullanımlara izin verilen ve gerekli sayı ve nitelikte özel personel tarafından kontrol edilen doğal rezerv alanıdır.

Söz konusu plan önerisinde zonlama çalışmalarında belirlenen A (tam koruma altındaki zonlar), B (çevre koruma amaçlarına uygun bilimsel araştırma nın yapılabileceği, balıkçılık ve kuş gözlemciliğine izin verilebilen alanlar), C (kültürel ve estetik değerleri nedeniyle bütün faaliyetler izin verilen alanlar) geri kalan alanlar ise yapılaşmaya izin verilen alanlardır.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (1 )

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve eskilgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Katrancı
(28.02.2022 15:48 - #285)
Gazetecilik mi yapiyorsun başkan yalakaligimi yapıyorsun. Muhtar haklı konuşuyor istediği zaman zon arazisini bozarken şimdi millete masal anlatıyor.
Eskilli ben aynen katılıyorum tarlam yok hayvanım yok üniversite mezunuyum temizlik işine bile alınmıyorum sırf bir kaç kişinin keyfi bozulacak diye benim gibi kaç kişinin hakkına giriyorsunuz osb gelse gençlere yeni iş kapısı açılacak
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve eskilgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.