Sitenin sağında bir giydirme reklam
ESKİL (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 11.02.2021 - 21:35, Güncelleme: 11.02.2021 - 21:35

Okullar Pazartesi Açılıyor mu?

 

Okullar Pazartesi Açılıyor mu?

Kovid salgınıyla tedbir kapsamında alınan önlemler çerçevesinde yüzyüze eğitime ara verilmişti. Ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında olan eğitimde tarih belli oldu.
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Covid-19 salgın sürecinin devam eden seyri ülkemizdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesini zorunlu kılmıştır. Buna göre ilgi (d) yazıda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağı belirtilmiş, ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği okullarda yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi kararı alınmıştır. Buna göre ilgi (a) Yönetmeliğin Ek-2 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda, eğitim öğretim faaliyetleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir. 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla; 1. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda ilgi (b) Çizelgede yer alan dersler haftada 5 (beş) gün yüz yüze olacak şekilde işlenecektir. 2. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında il/ilçe hifzıssıihha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu okullarda da ilgi (b) ve (c) Çizelgeler uygulanacaktır. 3. Tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (alti) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacaktır. 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla; 1 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılmış okullara ek olarak resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu ilkokullardaki yüz yüze eğitimlerde Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4'te yer alan Çizelgeler uygulanacak, diğer dersler ise uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Bu okullardaki ana sınıflarında da yüz yüze eğitim yapılmayan diğer günlerde uzaktan eğitim yapılacaktır. 2 Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında yüz yüze eğitime başlanacaktır. Bu eğitimlerde Ek-5 ve Ek-6'da yer alan Çizelgeler uygulanacaktır. Bu Çizelgelerdebelirtilmeyen diğer zorunlu ve seçmeli  dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. 3. Tam resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 neı ve 7 nci sınıflarında tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecektir. 4. Yüz yüze eğitim yapan resmi okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitim, bulunduğu okulla aynı günde gerçekleştirilecektir. 5. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlügüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçeceklerdir, Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan başlayacaktır. Ayrıca: ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika; teneffüsler ise 10'ar dakika olacak şekilde planlanacaktır. - Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimlerde bir etkinlik saati 30 dakika ve aralıksız olarak planlanacak, uzaktan eğitimler ise ilgi (c) yazı esaslarına göre yürütülecektir. - Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir. - Fiziki imkânları uygun olan anaokullarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir. - Kayıt çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında ilgi (a) Yönetmelik. hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulacaktır. Kayıtlı çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise Covid-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecektir. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır. Haber: Hilmi Yol
Kovid salgınıyla tedbir kapsamında alınan önlemler çerçevesinde yüzyüze eğitime ara verilmişti. Ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında olan eğitimde tarih belli oldu.

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Covid-19 salgın sürecinin devam eden seyri ülkemizdeki eğitim
öğretim faaliyetlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesini zorunlu kılmıştır. Buna göre ilgi (d) yazıda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağı belirtilmiş, ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği okullarda yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi kararı alınmıştır.
Buna göre ilgi (a) Yönetmeliğin Ek-2 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda, eğitim öğretim faaliyetleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir.
15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla; 1. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda ilgi (b) Çizelgede yer alan dersler haftada 5 (beş) gün yüz yüze olacak şekilde işlenecektir.
2. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip
ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında il/ilçe hifzıssıihha
kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu okullarda da ilgi (b) ve (c) Çizelgeler uygulanacaktır.
3. Tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (alti) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacaktır. 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla; 1 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılmış okullara ek olarak resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu ilkokullardaki yüz yüze eğitimlerde Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4'te yer alan Çizelgeler uygulanacak, diğer dersler ise uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Bu okullardaki ana sınıflarında da yüz yüze eğitim yapılmayan diğer günlerde uzaktan eğitim yapılacaktır.
2 Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında yüz yüze eğitime
başlanacaktır. Bu eğitimlerde Ek-5 ve Ek-6'da yer alan Çizelgeler uygulanacaktır. Bu Çizelgelerdebelirtilmeyen diğer zorunlu ve seçmeli  dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.
3. Tam resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 neı ve 7 nci sınıflarında tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecektir.
4. Yüz yüze eğitim yapan resmi okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitim, bulunduğu okulla aynı günde gerçekleştirilecektir.
5. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlügüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçeceklerdir, Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan başlayacaktır. Ayrıca: ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika; teneffüsler ise 10'ar dakika olacak şekilde planlanacaktır.
- Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimlerde bir etkinlik saati 30 dakika ve aralıksız olarak planlanacak, uzaktan eğitimler ise ilgi (c) yazı esaslarına göre yürütülecektir.
- Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir.
- Fiziki imkânları uygun olan anaokullarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir.
- Kayıt çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında ilgi (a) Yönetmelik. hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulacaktır. Kayıtlı çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise Covid-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecektir. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır. Haber: Hilmi Yol

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve eskilgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.